Cesta duchovního osvícení

Duchovno prostupuje náboženské a filosofické systémy východoasijských říší již od nepaměti. A nejen to! Ony se stále dále a dále kultivují a prohlubují. Vychází z představy o jednotě všeho světa a o potřebě https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba dokonalé harmonie. Přizpůsobují vnitřní život člověka řádu všehomíra a vedou ho k harmonickému splynutí jeho duchovní i tělesné schránky s touto všeobjímající harmonií. Podobně je to i s vědami a věděním například astrologickým. Těžko si lze představit dokonalejší přístup, než dává tradiční čínský horoskop, vycházející z pozorování, bádání a zkušeností místních astrologů, kteří praktikují a kultivují toto umění již mnoho tisíc let.

Staří mistři

Již dávno před naším křesťanským letopočtem se na Dálném východě spojením několika království vyvinuly mohutné říše. První císařské dynastie přirozeně podporovaly veškeré vědy a pokrok, včetně astrologie. Díky této osvícené politice můžeme výsledků starých nauk a věd využívat dodnes.