Novodobí věrozvěstové

http://www.nakupnimix.cz/

Kdysi chodili kazatelé po zemi, pustými i obydlenými kraji a šířili slovo Boží, k jeho slávě i spáse ubohých nevěřících i své vlastní.  Svým misijním působením rozdávali lidem, doposud živořícím v pohanských bludech a předsudcích, novou naději na spasení jejich duší, i odhodlání šířit zvěst o oběti i milosti Pána našeho Ježíše Krista do všech koutů doposud temné země.

Víra navždy

Tak, jako se víra šířila v srdcích bosých kazatelů i rytířských vojenských řádů, šířena vlídným slovem a nemilosrdným mečem, tak také dnes novodobí věrozvěstové hlásají lidem  evangelium šťastného a plnohodnotného života. Z letáků hypermarketů na nás jasně září slunce světlých zítřků naší rozvinuté demokratické společnosti. Příslib šťastné nejen současnosti, ale i ještě šťastnější budoucnosti.